Ugradnja gasa u dizel motore ima sledeće prednosti:

Dizel motori proizvode štetne toksične gasove koji su
opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Korišćenjem gasnog uredjaja u dizel motorima veliki deo
opasnih gasova biće značajno smanjen.

  • ušteda u novcu od 10% do 25%
  • povećanje snage motora do 30%
  • povećanje obrtnog momenta
  • smanjenje štetnih izduvnih gasova
  • eliminacija čađi iz izduvnog sistema
  • smanjenje habanja i duži vek trajanja motora, turbine, katalizatora i filtera

Dizel sistemi

Ugradnja plina u kamion, Dual Fuel, Dizel-TNG, Dizel-CNG, Dizel-LNG, Stag Diesel, ugradnja gasa u dizel

Dugogodišnje iskustvo u auto gas industriji sada je usmereno i prema tržištu na kome dominiraju vozila sa dizel motorima koji do sada nisu bili u fokusu interesovanja kada je u pitanju ugradnja plina i metana.
U zavisnosti od godine proizvodnje i ishabanosti, dizel motori sagore oko 75% dizela dok se ostatak izbaci preko izduvnog sistema u atmosferu, a deo ostane u motoru kao čađ. UGRADNJA GASA u dizel motore (ugradnja plina u kamion, ugradnja plina u dizel, kamion na plin, dizel na tng, dizel-pli AUTOGASA, plina, TNG ili ugradnja metana, CNG, KPG) omogućava kontrolisano ubrizgavanje malih količina gasa (LPG/CNG) u motor putem sistema usisa vazduha, oplemenjujući proces sagorevanja dizela u cilindrima i rezultirajući potpunim sagorevanjem do 99%. Ova tehnologija se naziva DUAL-FUEL tehnologija.

Gas visokog pritiska konvertuje se u reduktoru u gas niskog pritiska i u gasovitom stanju se ubrizgava u motor uz pomoć gasnih dizni koje kontroliše procesor.
Dozirana količina gasa prolazi kroz crevo u usisni sistem vazduha , gde se pravi smeša vazduha i gasa.
Procesor sve vreme kontroliše obrtaje motora, položaj papučice gasa, pritisak u motoru i na osnovu toga reguliše otvaranje gasnih dizni. Sa mapom ubrizgavanja možemo odrediti idealnu količinu gasa u datom momentu.

Sistem poseduje prekidač za uključenje i isključenje koji se montira u kabini, kao i zaštitni mehanizam koji štiti motor od pregrevanja. Posebno treba naglasiti da je gasni sistem potpuno nezavisan i ne zahteva nikakve modifikacije na dizel motoru.
U slučaju nestanka gasa ili u slučaju kvara na gasnom sistemu motor automatski nastavlja rad na dizel.

Princip rada TNG DIESEL

  • TNG DIESEL sistem ubrizgavanja je dizajniran za kontrolu snabdevanja gasom dizel motora. Ovaj sistem je baziran na standardnim komponentama kao što su rezervoar sa multiventilom, gasne cevi, brizgači i reduktor za TNG/CNG. Sistem ubrizgava gasnu fazu TNG/CNG u usisni kolektor isparavanjem u reduktoru i održava ga stabilnim u kompletnom opsegu rada motora.

  • TNG se u gasnoj fazi doprema do gasnih brizgača ugrađenih na motor vozila, koji ubrizgavaju gas u unutrašnjost usisnog kolektora. Brizgači se otvaraju pomoću električnog signala koji generiše elektroska kontrolna jedinica gasnog uređaja.

Primer ušteda kod različitih tipova vozila

SCANIA G420

Cena instalacije

4.800,00Eur
cena Diesel 1,4Eur/l
cena TNG 0,68Eur/l

Potrošnja Dizela

100 km–30 litara

Godišnji troškovi

Diesel + TNG 150.000 km= 52.200,00 Eur.

Godišnji troškovi Diesel

150.000 km = 63.000,00 Eur

Godišnja ušteda

150.000 km = 10.800,00 Eur

Prosečna ušteda

18%

John Deere

Potrošnja

smanjena za 50%

Ušteda

od 6 Eur/h do 15 Eur/h pod teškim opterećenjem

Agregat

Prosečna

cena Dizela po satu = 63,54 Eur

Prosečna cena Dizela + TNG

po satu = 34,23 + 7,02 = 42,25 Eur

Prosečna ušteda

po satu – 22,29Eur

Ekonomska ušteda

35%