Dinarske vrednostri dizela i TNG su iskazane kao trenutno prosečne na tržištu. Ukoliko je došlo do značajnijeg odstupanja, upišite aktuelne cene.

Kalkulator

Kalkulator
konverzije LPG-a

Ušteda po godini
Profit za 5 godina

U ukupnom iznosu uštede nije uključena cena ugradnje i održavanja u periodu od 5 godina. Primere ugradnje kao i mogucnosti AC STAG Diesel uredjaja imate na sajtu http://diesel.stag.pl/ kao i u Galeriji na nasem sajtu. Ugradnja plina u dizel