TNG(CNG)Autogas
za DIZEL motore, dizel-TNG, ugradnja

 

plina u dizel, ugradnja plina u kamion, diesel-lpg, dual-fuel

LPG/CNG kontroler za dizel motore.
Ekonomično rešenje za duge linije

TNG(CNG) Autogas za DIZEL motore

Ugradnja TNG(CNG-metan) uredjaj za 2-16 cilindarske dizel motore

Ceo sistem je zasnovan na savremenim tehničkim rešenjima koja omogućavaju mešanje gasa i vazduha koji se kasnije mešaju sa dizel gorivom u cilindru.

Instalacija TNG AC STAG Diesel sistema ne sprečava vožnju samo na dizel, jer naše rešenje ne zahteva intervenciju na unutrašnjim delovima motora.

 

Tehnologija dual-fuel TNG/CNG može osloboditi energiju iz prethodno neiskorišćenih resursa. Nakon pravilnog podešavanja gasnog sistema vozila može doći do značajnog povećanja snage i obrtnog momenta u rasponu od 10% -30% na više uz istovremeno smanjenje operativnih troškova do 40% i poboljšanje efikasnosti rada motora.

TNG Diesel je ekološki prihvatljivo rešenje, čak i kao delimična zamena alternativnog dizelskog goriva, odnosno TNG ili CNG, smanjujući emisiju otrovnih (kancerogenih) (NOx, partikularnih čestica) u atmosferu.

Ugradnja gasa u dizel motore ima sledeće prednosti:

Dizel motori proizvode štetne toksične gasove koji su
opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Korišćenjem gasnog uredjaja u dizel motorima veliki deo
opasnih gasova biće značajno smanjen.

 • ušteda u novcu od 10% do 25%
 • povećanje snage motora do 30%
 • povećanje obrtnog momenta
 • smanjenje štetnih izduvnih gasova
 • eliminacija čađi iz izduvnog sistema
 • smanjenje habanja i duži vek trajanja motora, turbine, katalizatora i filtera

Nova ekološka snaga motora

Dizel danas predstavlja najveću nadu za tržište TNG-om.

Ugradnja gasa na dizel vozila AC STAG Diesel https://www.ac.com.pl/products-autogas/controllers-lpg-cng-diesel/stag-diesel/338/ , ugradnja plina u kamion, ugradnja gasa u kamion, ugradnja TNG u dizel motor, plin za dizel – prema mišljenju industrijskih eksperata – predstavlja moguć podsticaj za dalji rast i razvoj tehnologije TNG-a. Neki čak pominju i preokret situacije! Do skoro je benzin bio jedina vrsta goriva koja je imala svog „alternativnog parnjaka“.

Danas, razvoj tehnologije omogućava ugradnju auto gas sistema u vozila koja pokreće dizel, što znatno utiče na povećanje opsega korisnika ovog jeftinog alternativnog energenta. Iako auto gasni sektor pokriva skoro ¾ TNG tržišta Poljske, tržište polako, ali sigurno, tone. Nadu vraća popularizacija upotrebe bi-fuel pogona, na gas-dizel, što će doprineti povećanju potražnje za ovim energentom i samom razvoju gasne industrije.

Na kojim vozilima smo testirali? 

Automobili

Kamioni

Traktori

Dostava kombi vozila

Agregati

Autobusi

Kombajni

Sve radne mašine na farmi

TNG se u gasnoj fazi doprema do gasnih brizgača ugrađenih na motor vozila, koji ubrizgavaju gas u unutrašnjost usisnog kolektora. Brizgači se otvaraju pomoću električnog signala koji generiše elektroska kontrolna jedinica gasnog uređaja.

Prednosti i pogodnosti za vlasnike vozila :

 • nema uticaja na rad motora sa ugrađenim ubrizgavanjem gasa,
 • glatko prebacivanje sistema prilikom uključivanja i isključivanja,
 • zaštita svih komponenti motora,
 • povećana efikasnost sagorevanja Dizel goriva,
 • povišena snaga motora,
 • povećana autonomija,
 • ušteda novca,
 • EKOLOGIJA!!!

Prednosti i pogodnosti za vlasnike vozila :

NEMA UTICANJA NA RAD MOTORA SA UGRAĐENIM UBRIZGAVANJEM

GLATKO PREBACIVANJE SISTEMA PRILIKOM UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA

ZAŠTITA SVIH KOMPONENTI MOTORA

POVEĆANA EFIKASNOST SAGOREVANJA DIZEL GORIVA

POVIŠENA SNAGA MOTORA

POVEĆANA AUTONOMIJA

UŠTEDA NOVCA

EKOLOGIJA

Ušteda i ekologija

Smanjena emisija štetnih čestica

Svetska zdravstvena organizacija je označila DIZEL gorivo ka kancerogeno i kao jedan od glavnih razloga za nastanak raka pluća!